Načítanie...

Logistika výstavby

  • Zabezpečenie správneho načasovania dodania materiálu na dané miesto.
  • Zabezpečenie a riadenie skladového hospodárstva.
  • Zabezpečenie vnútorného dopravného režimu na stavbe.
  • Zabezpečenie a riadenie logistického toku.
  • Zabezpečenie a riadenie odpadového hospodárstvo.
  • Dodanie/prenájom a údržba zariadenia staveniska.
  • Čistenie staveniska, pomocné stavebné práce.

Máte otázky? Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo pomocou kontaktného formuláru.

Zavolajte nám +421 911 677 346
Adresa FM SERVICES, s.r.o.
Hodžova 8,
Žilina 010 01
Zodpovedná osoba JUDr. Ing. Jozef Kulich
IČO a miesto registrácie 36 773 859
E-mail info@fmservices.sk
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18927/L
Odoslať správu